Περιήγηση: Περλ Μπακ

Πρόσωπα
Περλ Μπακ

Στις 26 Ιου­νί­ου 1892 γεν­νιέ­ται στο Χίλ­σμπο­ρο της δυτι­κής Βιρ­τζί­νια η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Περλ Μπακ. Κόρη ιερα­πο­στό­λων, έζη­σε ως το…