Περιήγηση: Περμ Κράι (Ρωσία)

Διεθνή
Ρωσία: Με την παρέμβαση των κομμουνιστών αποκαταστάθηκαν δύο μνημεία αφιερωμένα στον Λένιν

Δύο μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στον Βλα­ντί­μιρ Ι. Λένιν, τα οποία είχαν στο παρελ­θόν απο­κα­θη­λω­θεί και υπο­στεί ζημιές, απο­κα­τα­στά­θη­καν σε δύο ρωσικές…