Περιήγηση: Περού

Επικαιρότητα
Οι γιατροί στο Περού μετά από έξι μέρες απεργίας προχωρούν σε διαρκείας

Η γενι­κή απερ­γία υγειο­νο­μι­κών & εργα­ζό­με­νων στον τομέα υγεί­ας του Περού συνε­χί­ζε­ται! Η απερ­γία των για­τρών θα ριζο­σπα­στι­κο­ποι­η­θεί παρα­πέ­ρα τις…

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…