Περιήγηση: Πετρέλαιο θέρμανσης

Κοινωνία
«Φωτιά και λαύρα» φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης (46% αύξηση) και το φυσικό αέριο (διπλάσια τιμή)

«Φωτιά και λαύ­ρα» φέτος το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης το οποίο οι κατα­να­λω­τές θα πλη­ρώ­σουν κατά 45% ακρι­βό­τε­ρα. Τα πράγ­μα­τα είναι ακό­μη πιο δύσκολα…

Κοινωνία
Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Νοικοκυριά, σχολεία, νοσοκομεία πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους, εφοπλιστές βιομήχανοι ατελώς…

Από σήμε­ρα 15 Οκτω­βρί­ου ξεκι­νά η διά­θε­ση του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης με τιμή που το καθι­στά και φέτος απλη­σί­α­στο για τα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μην πάτε τουαλέτα, ξοδεύετε χαρτί και καταστρέφετε το περιβάλλον(!) (Αυτό δεν είπε ‑ακόμα- ο Τσακαλώτος)

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Την ώρα που χιλιά­δες οικο­γέ­νειες είτε ξεπα­για­ζούν κάθε χει­μώ­να είτε κατα­φεύ­γουν σε μέσα θέρ­μαν­σης προη­γού­με­νων αιώ­νων (με ολέθρια…