Περιήγηση: Πετρέλαιο

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Προσπάθειες συμβιβασμού για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Με τα σχέ­δια ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από την Ρωσία να συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις…

Διεθνή
Κατάληψη δύο ελληνόκτητων τάνκερ από τις ιρανικές Ένοπλες δυνάμεις — Αντίποινα;

Οι ιρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις κατέ­λα­βαν δύο δεξα­με­νό­πλοια υπό ελλη­νι­κή σημαία, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για ιρα­νι­κά αντίποινα,…