Περιήγηση: Πετροχώρι Ξάνθης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κινητοποίηση στο Πετροχώρι Ξάνθης ενάντια στην ελληνοαμερικανική άσκηση «Θρακική Συνεργασία ’23»

Κινη­το­ποί­η­ση στο Πετρο­χώ­ρι Ξάν­θης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απο την Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και την Θρά­κη, ενά­ντια στην…