Περιήγηση: Πεφταστέρια

Επιστήμη
Η φθινοπωρινή βροχή των διαττόντων Λεοντιδών θα κορυφωθεί στην Ελλάδα το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου

Η φετι­νή φθι­νο­πω­ρι­νή «βρο­χή» των διατ­τό­ντων αστέ­ρων Λεο­ντι­δών θα κορυ­φω­θεί το βρά­δυ της Τετάρ­της 17 Νοεμ­βρί­ου και έως τα χαράματα…

Κοινωνία
Η φθινοπωρινή βροχή των διαττόντων Λεοντιδών κορυφώνεται στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου

Η φετι­νή φθι­νο­πω­ρι­νή «βρο­χή» των διατ­τό­ντων αστέ­ρων Λεο­ντι­δών θα κορυ­φω­θεί το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 16 Νοεμ­βρί­ου και έως τα χαράματα…

Κοινωνία
Κορυφώνονται και στην Ελλάδα απόψε και αύριο το βράδυ οι Ωριωνίδες, η φθινοπωρινή βροχή των διαττόντων αστέρων

Οι Ωριω­νί­δες, η βρο­χή από «πεφτα­στέ­ρια» του φθι­νο­πώ­ρου, κορυ­φώ­νο­νται τα βρά­δια της Τρί­της και της Τετάρ­της στο βόρειο ημι­σφαί­ριο, το…