Περιήγηση: πιάτσες του θανάτου

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Καμιά ανοχή στις πιάτσες του θανάτου — Εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης των χρηστών

«Καμία ανο­χή στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση και στις πολι­τι­κές που την συντη­ρούν. Απέ­να­ντι μας δεν είναι ο χρή­στης, αλλά το σύστη­μα που…