Περιήγηση: Πιερία

Κοινωνία
Έπιασε… βροχή μέσα σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη (VIDEO)

Μάρ­τυ­ρες ενός ασυ­νή­θι­στου φαι­νο­μέ­νου έγι­ναν το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας του Πάσχα επι­βά­τες στο δρο­μο­λό­γιο από Κατε­ρί­νη προς Θεσ­σα­λο­νί­κη. Όπως φαίνεται…

Επικαιρότητα
Κατερίνη: Απέλυσαν τον αντιπρόεδρο συνδικάτου γιατί απέργησε στις 8 Μάρτη!

«Η επι­χεί­ρη­ση “Αμβρο­σιά­δης Κοτό­που­λα Ολύ­μπου ΑΒΕΕ” απέ­λυ­σε τον αντι­πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας “Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”, επει­δή τόλ­μη­σε να…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — Πιερία: Ο λαός δεν πρέπει να πιστέψει σε σωτήρες που θα του τάξουν «φύκια για μεταξωτές κορδέλες»

Ανοι­χτή σύσκε­ψη της ΚΟΒ Λιτο­χώ­ρου του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή 5 Μάρ­τη στο Δημαρ­χείο του Δήμου Δίου — Ολύ­μπου, στην…

Επικαιρότητα
Πιερία: Πυρκαγιά στον παραδοσιακό οικισμό Παλαιού Παντελεήμονα — Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγά­λη ανα­στά­τω­ση συνέ­βη σήμε­ρα το πρωί στον Παλαιό Παντε­λε­ή­μο­να, στο Δήμο Δίου-Ολύ­μπου, έπει­τα από πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε εντός του παραδοσιακού…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία: Ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων στην Κεντρική Μακεδονία — Μεγάλα προβλήματα στην Πιερία

Για ακό­μα μια φορά, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, της Χαλ­κι­δι­κής, της Πιε­ρί­ας και άλλων περιο­χών της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, βρί­σκε­ται αντιμέτωπος…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τι δεν είπε ο Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία

Ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ για την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στην περιο­χή. Ανα­λυ­τι­κά: «Η εξι­δα­νι­κευ­μέ­νη εικόνα…

Επικαιρότητα
Δημοτικοί σύμβουλοι ΝΔ, φασιστοειδή και Κασιδιάρης τίμησαν τους συνεργάτες των Ναζί στον Κούκο Πιερίας

Παρου­σία δημο­τι­κών συμ­βού­λων των παρα­τά­ξε­ων της ΝΔ (Κου­κο­δή­μου-Χιο­νί­δη) στο Δήμο Κατε­ρί­νης, απο­τυ­χη­μέ­νων ακρο­δε­ξιών πολι­τευ­τών του νομού Πιε­ρί­ας, μέλη εθνι­κι­στι­κών συμμοριών…

Επικαιρότητα
Πιερία: Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας

Στο έλε­ος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατε­ρί­νης, συνο­λι­κά όλες οι δομές Υγείας…