Περιήγηση: Πιερία

Πολιτική
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Στις 26 Μαϊου ψηφίζουμε-στηρίζουμε «Λαϊκή Συσπείρωση», για να μπουν μπροστά οι ανάγκες του λαού!

Μπρο­στά στις εκλο­γές της 26ης Μαϊ­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Δήμου Δίου-Ολύ­μπου, με επι­κε­φα­λής την υπο­ψή­φια δήμαρ­χο Κατε­ρί­να Κου­ρί­τα, απευ­θύ­νει πλατύ…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δίου-Ολύμπου

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Λιτό­χω­ρο η πολι­τι­κή εκδή­λω­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Δίου — Ολύ­μπου μπρο­στά στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του…

Πολιτική
Να φύγουν τώρα οι αμερικανονατοϊκοί στρατιώτες από το Λιτόχωρο — Η ΤΕ Πιερίας του ΚΚΕ για την άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος»

Με τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του Αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη, Τζέ­φρι Πάιατ, αλλά και με πλή­ρη κάλυ­ψη από τα ΜΜΕ που προ­φα­νώς «εισά­κου­σαν» τις…