Περιήγηση: Πλαστογραφία

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Να δημιουργηθεί τείχος αλληλεγγύης για την καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών

Ακό­μα μια κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, σε 8ετή κάθειρ­ξη, της αστι­κής δικαιο­σύ­νης των Ιωαν­νί­νων αυτή τη φορά, σε εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα που το…

Κοινωνία
Οκτώ χρόνια κάθειρξη σε καθαρίστρια — μητέρα 13 παιδιών για πλαστογράφηση ημερομηνίας στο απολυτήριο δημοτικού

Το φως της δημο­σιό­τη­τας είδε σήμε­ρα η περί­πτω­ση μίας καθα­ρί­στριας στο νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων, η οποία είχε κατα­δι­κα­σθεί ερή­μην σε κάθειρξη…