Περιήγηση: Πλατεία Ομονοίας

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα για τον συνωστισμό στην Ομόνοια

Τον σάλο που προ­κά­λε­σε ο συνω­στι­σμός πλή­θους κόσμου στα χθε­σι­νά «εγκαί­νια» της ανα­νε­ω­μέ­νης πλα­τεί­ας Ομο­νοί­ας προ­σπά­θη­σε να… μαζέ­ψει ο δήμαρ­χος Αθηναίων…