Περιήγηση: Πλατεία

Επικαιρότητα
Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο, παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής δίνει στους Θεσμούς η κυβέρνηση

Δημο­τι­κό Σχο­λείο, παι­δι­κές χαρές μέχρι και πλα­τεία του Δήμου Και­σα­ρια­νής παρα­δί­δει, μετα­ξύ άλλων, η κυβέρ­νη­ση στους θεσμούς (Υπερ­τα­μείο). Αυτό το…