Περιήγηση: πλειστηριασμοί κατοικιών

Κοινωνία
Όργια τραπεζών και funds σε βάρος της λαϊκής κατοικίας: Πάνω απο 17.000 πλειστηριασμοί το Α’ εξάμηνο του 2022

Την ώρα που οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός αδυ­να­τούν, λόγω του καθη­λω­μέ­νου εισο­δή­μα­τος που τσα­κί­ζουν παρα­πέ­ρα η ακρί­βεια και η…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Τράπεζα πλειστηριάζει σπίτι τετραμελούς οικογένειας με πατέρα άνεργο και μητέρα ανάπηρη!

Σε κινη­το­ποί­η­ση καλούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, στις 6.30 μ.μ. στην οδό Πλά­τω­νος στην περιο­χή Μαύ­ρος Γάτος στις Συκιές, ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλλογος…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την επίθεση της Αστυνομίας σε κινητοποίηση κατά πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την επί­θε­ση της Αστυ­νο­μί­ας σε κινη­το­ποί­η­ση κατά πλει­στη­ρια­σμού πρώ­της κατοι­κί­ας, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…

Κοινωνία
Συμπαράσταση στον Γιάννη Παληό (…και στον καθένα-καθεμία που κινδυνεύει από πλειστηριασμό το σπίτι του από τις τράπεζες)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η ιστο­ρία δεν αφο­ρά τον συγκε­κρι­μέ­νο επαγ­γελ­μα­τία, ούτε και το συγκε­κρι­μέ­νο νησί (Χίος) όπου ζει και εργάζεται…

Ατέχνως
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ — ΤΡΑΠΕΖΕΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΓΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ: Με παλιούς και νέους «κόφτες» κλιμακώνουν τις πιέσεις και τους πλειστηριασμούς

Βήμα βήμα ενερ­γο­ποιεί­ται η νομο­θε­σία για τον απο­κλει­σμό χιλιά­δων λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών από την υπο­τυ­πώ­δη προ­στα­σία της α’ κατοι­κί­ας Ένα νέο…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Για την ποινικοποίηση του αγώνα για τους πλειστηριασμούς

Η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση και κατα­στο­λή που επι­χει­ρεί απέ­να­ντι στις κινη­το­ποι­ή­σεις που…

Επικαιρότητα
Απρόκλητη επίθεση με χημικά και γκλομπς των ΜΑΤ σε μέλη σωματείων έξω από συμβολαιογραφείο

Απρό­κλη­τη επί­θε­ση με χημι­κά και γκλο­μπς δέχτη­καν από τα ΜΑΤ μέλη σωμα­τεί­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ έξω από συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γραφείο…