Περιήγηση: Πλημμυρισμένες περιοχές στη Θεσσαλία

Κοινωνία
Δορυφορική απεικόνιση των καταστροφικών πλημμυρών στον Θεσσαλικό Κάμπο – Περίπου 720.000 στρέμματα οι πλημμυρισμένες εκτάσεις

Δορυ­φο­ρι­κά δεδο­μέ­να από το ραντάρ του ευρω­παϊ­κού δορυ­φό­ρου Sentinel‑1 που πέρα­σε πάνω από τη χώρα μας το από­γευ­μα της Πέμπτης…