Περιήγηση: Πλοίο Διονύσιος Σολωμός

Κοινωνία
Θετικά στον κορονοϊό άλλα έξι μέλη του πληρώματος του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός»

Θετι­κά στον κορο­νο­ϊό δια­πι­στώ­θη­κε ότι είναι ακό­μη έξι άτο­μα ‑μέλη του πλη­ρώ­μα­τος- του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «Διο­νύ­σιος Σολω­μός», το οποίο…