Περιήγηση: Πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος

Κοινωνία
Πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ: Το «Νόρμαν Ατλάντικ» είναι το παράδειγμα για να αξιολογήσουμε το περιστατικό με το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Για την ασφά­λεια στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες κρί­σι­μος είναι ο ρόλος των εργα­ζο­μέ­νων. Γα την ασφά­λεια της ανθρώ­πι­νης ζωής στη Θάλασσα,…