Περιήγηση: Πνευμονία

Επικαιρότητα
Με σοβαρή πνευμονία, σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται το ένατο κρούσμα κοροναϊού

Το ένα­το επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα νόσου από τον νέο κορο­ναϊό (ταξι­διώ­της από Ισρα­ήλ και Αίγυ­πτο), νοση­λεύ­ε­ται σε στα­θε­ρή κατά­στα­ση με σοβαρή…

Προτεινόμενο
Κίνα: Τέταρτος νεκρός από τον νέο κοροναϊό, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο — Συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Οι υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες της πόλης Βου­χάν της κεντρι­κής Κίνας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών της επι­δη­μί­ας πνευ­μο­νί­ας που…

Υγεία
«Είναι ιδιαίτερα εξευτελιστικό, αφού έχουμε τα μέσα να το αποτρέψουμε κι όμως τα παιδιά συνεχίζουν να αρρωσταίνουν από πνευμονία»

Η πνευ­μο­νία θα σκο­τώ­σει σχε­δόν 11 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά κάτω των πέντε ετών μέχρι το 2030, αν συνε­χι­σθούν οι σημε­ρι­νές τάσεις,…