Περιήγηση: Πνευμονολόγος

Προτεινόμενο
Μήλος: Παραιτήθηκε η πνευμονολόγος από το Κέντρο Υγείας – Δεν μπορούσε να βρει κατάλυμα

Την παραί­τη­σή της από το Κέντρο Υγεί­ας Μήλου υπέ­βα­λε η πνευ­μο­νο­λό­γος, Άννα Νικο­λά­ου. Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του προ­έ­δρου της Διοικούσας…