Περιήγηση: Πνιγμένοι

Κοινωνία
Εγκλημα με ένοχο την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις: Τέσσερα παιδιά και ένα βρέφος μεταξύ των πνιγμένων στις Οινούσσες

Τρία παι­διά και δύο γυναί­κες είναι μετα­ξύ των πέντε σορών που περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από τη θαλάσ­σια περιο­χή των Οινουσ­σών μετά την…