Περιήγηση: ΠΝΟ

Πολιτική
Καλά κρεμασμένος στα αχαμνά των εφοπλιστών, αλλά όχι και να αιωρείσαι σ/φε Κουβέλη

«Η συμ­φω­νία που επήλ­θε μετά από συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ της Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας και του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων Επι­βα­τη­γού Ναυ­τι­λί­ας για…

Επικαιρότητα
Η σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, αποφάσισε την άμεση αναστολή της απεργίας

Ενώ με την καθο­λι­κή συμ­με­το­χή τους οι ναυ­τερ­γά­τες στην απερ­γία έστει­λαν μήνυ­μα κατα­δί­κης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης, της επιθετικότητας…

Κοινωνία
Την άμεση αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της ΠΝΟ, ενάντια στη θέληση των ναυτεργατών

Έπρα­ξαν το ανα­με­νό­με­νο. Ό,τι δεν κατά­φε­ραν με το υπό­γειο αλι­σβε­ρί­σι πριν την έναρ­ξη της απερ­γί­ας, το έπρα­ξαν σήμε­ρα οι  των εφο­πλι­στών οι…