Περιήγηση: Ποίημα για τον covid-19

Ποίημα
Δύο ποιήματα από τις ημέρες του εγκλεισμού λόγω κορωνοϊού: «Οξιδάνιο» — «Μοιρογνωμόνιο ελπίδας»

Οξι­δά­νιο Αφη­νια­σμέ­νη η λυσί­κο­μος ανδρίς πέρα­σε γκέ­μια στον παλ­λό­με­νο Μαθου­σά­λα. Την προ­σο­χή σας Πελα­σγοί! Αιρώ με τον πολύ­βου­λο κυμα­το­βρέ­χτη. Την…