Περιήγηση: Ποδέμος

Ατέχνως
Συνέντευξη με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ των Λαών της Ισπανίας (PCPE): Το μέλλον σε Ελλάδα και Ισπανία είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Συνέ­ντευ­ξη με τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος των Λαών της Ισπα­νί­ας (Partido Comunista de los…