Περιήγηση: Ποδοσφαιριστής

Αθλητικά
Ρατσιστικό παραλήρημα κατά μεταναστών από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Αλέκο Αλεξανδρή

Σε χυδαίο ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη, μέσω του προ­σω­πι­κού του προ­φίλ στο Facebook, o παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής Αλέ­κος Αλε­ξαν­δρής. Στην ανάρ­τη­σή του,…