Περιήγηση: ΠΟΕΔΗΝ)

Επικαιρότητα
Έκκληση — Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ για την αδυναμία μετακινήσεων των υγειονομικών προς και από τα νοσοκομεία

Ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ, σε ανα­κοί­νω­σή του, τονί­ζει ότι «λόγω της χιο­νό­πτω­σης πολ­λοί συνά­δελ­φοι δεν μπο­ρούν να μετα­κι­νη­θούν από το…

Ατέχνως
Υπό εισαγγελική διερεύνηση οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για ΜΕΘ προορισμένες για VIP

Παρέμ­βα­ση της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών προ­κά­λε­σαν οι ισχυ­ρι­σμοί του πρό­ε­δρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχά­λη Γιαν­να­κού περί ΜΕΘ “που παρα­μέ­νουν σκό­πι­μα κλει­στές”. Την…

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Παρέκαμψαν 50χρονο εμβολιασμένο ασθενή προκειμένου να μπει σε ΜΕΘ ο αρνητής Μητροπολίτης Αιτωλίας!

Σε μια σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων (ΠΟΕΔΗΝ) για το θέμα της άμε­σης μετα­φο­ράς του Μητροπολίτη…

Επικαιρότητα
Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων από την Εισαγγελία Αθηνών για τις δηλώσεις Γιαννακού

Έρευ­να για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων διέ­τα­ξε η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου με αφορ­μή τις δηλώ­σεις του προέδρου…

Προτεινόμενο
Βίαιη επίθεση της κυβέρνησης ΝΔ κατά των υγειονομικών — Τραυματίστηκε ο Ηλίας Σιώρας (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Ούτε ο αστυ­νο­μι­κό κλοιός κατά­φε­ρε να ανα­χαι­τί­σει την απο­φα­σι­στι­κή στά­ση των υγειο­νο­μι­κών, στην Αίγλη του Ζαπ­πεί­ου για να εμπο­δί­σει την πορεία…

Ανακοινώσεις
ΠΟΕΔΗΝ: Απαράδεκτο αστυνομικός να εισέρχεται οπλισμένος σε ψυχιατρική κλινική και να ζητάει να συλληφθεί η διευθύντρια ψυχίατρος

«Απα­ρά­δε­κτο αστυ­νο­μι­κός να εισέρ­χε­ται οπλι­σμέ­νος σε ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή και να ζητά­ει να συλ­λη­φθεί η διευ­θύ­ντρια ψυχί­α­τρος που ζήτη­σε το αυτονόητο»,…

Κοινωνία
Κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές Πρόνοιας 

Πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας και συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν, το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας, εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και τις δομές…