Περιήγηση: ΠΟΕΣΥ

Κοινωνία
ΠΟΕΣΥ: Τα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και να σταματήσει η προβολή της

Η πανελ­λή­νια ομο­σπον­δία των δημο­σιο­γρά­φων ζητά με ψήφι­σμά του  8ου Τακτι­κού Πανελ­λή­νιου Συνε­δρί­ου της, τα ΜΜΕ να αντι­με­τω­πί­ζουν τη Χρυ­σή Αυγή ως…