Περιήγηση: Ποιμενικοί σκύλοι

Κοινωνία
Φυλάκιση οκτώ μηνών σε κυνηγούς που δηλητηρίασαν επτά ποιμενικούς σκύλους

Με ποι­νή φυλά­κι­σης οκτώ μηνών, τον καθέ­να, τιμώ­ρη­σε το Τρι­με­λές Εφε­τείο Πλημ­με­λη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης τρεις άνδρες, οι οποί­οι κρί­θη­καν ένο­χοι για…