Περιήγηση: Ποινή για τους δολοφόνους της Ελένης Τοπαλούδη

Επικαιρότητα
Ένοχοι χωρίς κανένα ελαφρυντικό οι δολοφόνοι και βιαστές της στυγερής δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη

Ενοι­χοι χωρίς κανέ­ναν ελα­φρυ­ντι­κό απο­φά­σι­σε το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Αθή­νας για τους δυο κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία και τον…

Επικαιρότητα
Την Παρασκευή η απόφαση για τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της Ελ. Τοπαλούδη — Τι είπαν οι δράστες

Για την Παρα­σκευή 20 Μαϊ­ου μετα­τί­θε­ται η ετυ­μη­γο­ρία του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου όσον αφο­ρά τους δύο κατη­γο­ρού­με­νους στην υπό­θε­ση του…

Επικαιρότητα
Εισαγγελέας: Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι βιαστές και δολοφόνοι της Ελένης Τοπαλούδη

Κατα­πέλ­της η εισαγ­γε­λέ­ας στη δίκη για τον ομα­δι­κό βια­σμό και την άγρια δολο­φο­νία της φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, ζήτη­σε την ενο­χή των…

Επικαιρότητα
Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη

Η ώρα της εισαγ­γε­λι­κής εισή­γη­σης για τον μαρ­τυ­ρι­κό θάνα­το της 21χρονης φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη έρχε­ται σήμε­ρα ενώ­πιον του ΜΟΕ όπου…

Κοινωνία
Δίκη Ελένης Τοπαλούδη: Ισόβια και δεκαπέντε χρόνια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο

Ισό­βια και δεκα­πέ­ντε χρό­νια κάθειρ­ξη, επέ­βα­λε ομό­φω­να το Δικα­στή­ριο στους δρά­στες της στυ­γε­ρής δολο­φο­νί­ας της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη. Την ίδια ποινή…