Περιήγηση: Ποινικοποίηση κομμουνιστικών συμβόλων

Διεθνή
Γερμανία: Απόπειρα της αστυνομίας της Φρανκφούρτης να ποινικοποιήσει την σημαία της ΕΣΣΔ

Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες δια­δη­λώ­σεις φιλο­ρώ­σων στην πόλη, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της προ­έ­βη σε μια ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή ανάρ­τη­ση στα μέσα…