Περιήγηση: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Φεβρουαρίου

Λαογραφία
Έλα ρε Χαραλάμπη…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Με αφορ­μή τη γιορ­τή του αγί­ου Χαρά­λα­μπου θα κάνου­με ένα ταξί­δι. Θα ταξι­δέ­ψου­με πίσω στο χρό­νο με τα…