Περιήγηση: Ποιος γιορτάζει σήμερα 20 Οκτωβρίου

Λαογραφία
Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς σήμερα (20/10) : οι πολιούχοι στο χριστιανισμό και η επίδραση του αγίου Γεράσιμου στην ονοματοδοσία του νησιού

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πολιού­χος της Κεφα­λο­νιάς  ο άγιος Γερά­σι­μος, πνευ­μα­τι­κός πατέ­ρας κατά κάποιο τρό­πο του αγί­ου Διο­νυ­σί­ου (της…