Περιήγηση: Ποιτής

Πρόσωπα
Οράτιος

Στις 8 Δεκεμβρίου 65 π.Χ. γεννιέται ο Οράτιος. Μεγάλος Λατίνος ποιητής, ο μεγαλύτερος λυρικός της εποχής του Αυγούστου, αλλά και εξαίρετος…