Περιήγηση: Πολίχνη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ο «περίεργος» ήχος που αναστατώνει κάθε βράδυ τα Μετέωρα — Που μπορεί να οφείλεται;

Σε… θρί­λερ εξε­λίσ­σε­ται για τους κατοί­κους στα Μετέ­ω­ρα της Πολί­χνης, στη δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο περί­ερ­γος και εκκω­φα­ντι­κός ήχος που ακούγεται…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: 26χρονος Γεωργιανός ο άντρας που παρασύρθηκε από ρέμα — Η συγκινητική προσπάθεια νεαρού να τον σώσει (ΦΩΤΟ)

Ταυ­το­ποι­ή­θη­κε ο νεκρός άντρας, που βρέ­θη­κε χθες σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή στην Πολί­χνη Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος επι­βε­βαιώ­θη­κε πως ήταν ο οδηγός…