Περιήγηση: Πολεμικά πλοία

Διεθνή
Προειδοποιητικά πυρά κατά βρετανικού αντιτορπιλικού από ρωσικά πολεμικά πλοία — Διαψεύδει η Βρετανία

Ρωσι­κά πολε­μι­κά πλοία του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας σε συνερ­γα­σία με τη Μεθο­ρια­κή Υπη­ρε­σία της FSB (Ομο­σπον­δια­κή Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας) ανέκοψαν…