Περιήγηση: Πολικές θερμοκρασίες

Επικαιρότητα
Πολικές θερμοκρασίες φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» σε διαδοχικά κύματα- Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας ανα­μέ­νε­ται στη χώρα μας τις επό­με­νες του­λά­χι­στον πέντε ημέ­ρες, σύμ­φω­να και με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του…