Περιήγηση: Πολιτική αγωγή

Ανακοινώσεις
Συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ: Η πρόταση της εισαγγελέα προσβάλλει βάναυσα την αλήθεια και περιφρονεί το αίσθημα δικαίου του λαού μας

Σε δήλω­σή τους για την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα Αδ. Οικο­νό­μου, για χορή­γη­ση ανα­στο­λής για όλους τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες χρυ­σαυ­γί­τες, πλην Ρουπακιά,…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποχώρησαν οι συνήγοροι ΠΑΜΕ και οικογένειας Φύσσα — Οι δηλώσεις τους για την επίθεση στη «Φαβέλα»

Οι συνή­γο­ροι της Πολι­τι­κής Αγω­γής εκ μέρους οικο­γέ­νειας Φύσ­σα, των συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ και των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών κατά την 229η…