Περιήγηση: Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Συγκινητική εκδήλωση για το Μάνο Λοΐζο στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας

Μέρα γιορ­τής για το Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ που γιόρ­τα­σε από­ψε τα 5 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του με μια ανεκτίμητη…