Περιήγηση: Πολιτισμός

Κοινωνία
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταδικάζει την απαγόρευση έργων Ρώσων συνθετών στην Ουκρανία

Την κατα­δί­κη του στην υπερ­ψή­φι­ση από το κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας των δυο νομο­σχε­δί­ων με τα οποία επι­βάλ­λο­νται απα­γο­ρεύ­σεις στα έργα…

Πολιτισμός
Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα: Εκατοντάδες γνωστοί καλλιτέχνες κατά του πολέμου και της εργαλειοποίησης του Πολιτισμού

Κεί­με­νο υπο­γρα­φών δια­κι­νεί­ται από τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο προς τους καλ­λι­τέ­χνες της χώρας ενά­ντια στον πόλε­μο, την εμπλο­κή της Ελλάδας…

Επικαιρότητα
Πλημμύρισε η… «τσιμεντωμένη» Ακρόπολη — Τεράστιες οι ευθύνες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Πριν ένα μήνα πλημ­μύ­ρι­σε ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος στα Μάλια, σήμε­ρα πλημ­μύ­ρι­σε η Ακρό­πο­λη (!!!) απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι ο παγκό­σμιας ακτι­νο­βο­λί­ας αρχαιολογικός…

Ιστορία
“Wenn ich Kultur höre …entsichere ich meinen Browning“: Όταν ακούω τη λέξη κουλτούρα, το χέρι μου πάει στο πιστόλι

Ίσως έχε­τε ακού­σει, ίσως όχι την περί­φη­μη φρά­ση που απο­δί­δε­ται σε διά­φο­ρα φασι­στό­μου­τρα (πχ. στον επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας Goebbels,…