Περιήγηση: Πολιτιστικά συμβάντα σε δημόσιους χώρους

Εικαστικές Τέχνες
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γράφει ο Κώστας Ευαγγελάτος // Εικαστικός, λογοτέχνης, θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης Σε μια εν δυνάμει συντελούμενη παγκοσμίωση της αισθητικής κουλτούρας,…