Περιήγηση: Πολιτιστική έκδοση «Επίλογος»

Πολιτισμός
Θάνος Μικρούτσικος: «Μην αφήσετε καμιά στιγμή στη ζωή σας να πάει χαμένη. Ρουφήξτε κάθε δευτερόλεπτο…»

«Επι­τρέψ­τε μου να σας πως, ότι παρό­τι πορεύ­ο­μαι με την πλά­τη στον τοί­χο, είμαι ένας από­λυ­τα ευτυ­χι­σμέ­νος άνθρω­πος. Είναι αφε­νός η…