Περιήγηση: Πολιτιστική ατζέντα

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 21 Ιουνίου (ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ Συναυ­λία Αρχαιο­ελ­λη­νι­κής Μου­σι­κής γιορ­τά­ζο­ντας την Παγκό­σμια Μέρα Μου­σι­κής  (ΔΩΡΕΑΝ) Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο συμ­με­τέ­χει και φέτος στις εκδη­λώ­σεις για τον…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 20 Ιουνίου (και ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου με το «Όμορ­φο Όνει­ρο» στη Δρα­πε­τσώ­να (ΔΩΡΕΑΝ) Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, ο Θέμης Καρα­μου­ρα­τί­δης και ο Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος επι­λέ­γουν αυτό το καλοκαίρι…