Περιήγηση: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Εκδηλώσεις
Στην Πάτρα θα φιλοξενηθεί το «6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου»

Η Πάτρα θα είναι και φέτος, με την…υπογραφή του Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού Δήμου Πατρέ­ων, πόλη συν­διορ­γα­νω­τής και, συγ­χρό­νως, σταθ­μός φιλο­ξε­νί­ας του…