Περιήγηση: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Επικαιρότητα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2023: «Μισός αιώνας (και όχι μόνο) Ελληνικός και ξένος κινηματογράφος» στις 31 Αυγούστου

Με την μου­σι­κή παρά­στα­ση «Μισός αιώ­νας (και όχι μόνο), Ελλη­νι­κός και ξένος κινη­μα­το­γρά­φος», που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στα πλαί­σια του Διε­θνούς Φεστιβάλ,…

Εκδηλώσεις
Στην Πάτρα θα φιλοξενηθεί το «6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου»

Η Πάτρα θα είναι και φέτος, με την…υπογραφή του Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού Δήμου Πατρέ­ων, πόλη συν­διορ­γα­νω­τής και, συγ­χρό­νως, σταθ­μός φιλο­ξε­νί­ας του…