Περιήγηση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μάκρης

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
«Να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ…»: Παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης στο καρναβάλι της Μακρακώμης

Παρέμ­βα­ση στο καρ­να­βά­λι της Μακρα­κώ­μης Φθιώ­τι­δας πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Μάκρης, με ένα εμπνευ­σμέ­νο δρώ­με­νο βασι­σμέ­νο στους δια­χρο­νι­κούς και δραματικά…