Περιήγηση: Πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya

Διεθνή
Παρίσι: Τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya

Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν κατά την ένο­πλη επί­θε­ση σε κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο, στο 10ο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού, ανα­κοί­νω­σε η εισαγ­γε­λέ­ας της…