Περιήγηση: Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινωνία
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Καταψήφισαν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την καταδίκη της δίωξης φοιτητών!

Ψήφι­σμα κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης δίω­ξης (κλή­ση σε προ­α­νά­κρι­ση, μετά από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας) εκλεγ­μέ­νων φοι­τη­τών συν­δι­κα­λι­στών, μεταξύ…

Κοινωνία
Πολυτεχνείο Κρήτης: Καθηγητής απέκλεισε πάνω από 60 φοιτητές από εξέταση γιατί δεν είχαν αγοράσει εκτυπωτή!!!

Τον απο­κλει­σμό πάνω από 60 φοι­τη­τών της Σχο­λής Μηχα­νι­κών Ορυ­κτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της, από εξέ­τα­ση για­τί δεν είχαν…

Κοινωνία
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πολυτεχνείο Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα στήριξης στη Σοφία Μπεκατώρου

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΝΔ στο Πολυ­τε­χνείο Κρή­της, κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης στην Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου και στις φοι­τή­τριες που δέχο­νται πολύ­μορ­φη βία, το οποίο…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για την επέμβαση της Αστυνομίας στα κτίρια του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την επέμ­βα­ση της Αστυ­νο­μί­ας στα κτί­ρια του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της στο λόφο Καστέ­λι, σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα, η…