Περιήγηση: Πολυτεχνειούπολη

Επικαιρότητα
Οργανώσεις ΚΚΕ | ΚΝΕ στα πανεπιστήμια: Σε λίγο η εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα Στις 2 μ.μ., στην Πολυτεχνειούπολη, με τίτλο «Μάθε την αλήθεια! Μια σωστή πλευρά έχει η Ιστορία, την πάλη των λαών κόντρα στην αδικία!»

Σε εκδή­λω­ση στην Πολυ­τε­χνειού­πο­λη, που διορ­γα­νώ­νουν Τ.Ο. ΑΕΙ — Ερευ­νη­τι­κών Κέντρων του ΚΚΕ, Π.Ο. Σπου­δά­ζου­σας + Τ.Ο.  ΠΑΔΑ της ΚΝΕ,…

Εκδηλώσεις
Αποκλεισμός Πολυτεχνειούπολης για να μην μπει η αστυνομία στις σχολές

Απο­κλει­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποιούν από νωρίς το πρωί φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και συλ­λο­γι­κοί φορείς του ιδρύ­μα­τος ενά­ντια στις απει­λές του πρύτανη…