Περιήγηση: Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων «Άννα & Μαρία Καλουτά»

Εκδηλώσεις
Διημερίδα αφιερωμένη στον σπουδαίο κιθαρίστα, συνθέτη και δάσκαλο Δημήτρη Φάμπα (9,10/4)

Διη­με­ρί­δα αφιε­ρω­μέ­νη στον σπου­δαίο κιθα­ρί­στα, συν­θέ­τη και δάσκα­λο Δημή­τρη Φάμπα, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 20 χρό­νων χωρίς την παρου­σία του,…