Περιήγηση: Πολωνία

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για το νέο αντικομμουνιστικό νόμο στην Πολωνία

Τη «νέα κλι­μά­κω­ση αντι­κομ­μου­νι­στι­κών απα­γο­ρεύ­σε­ων και διώ­ξε­ων που λαμ­βά­νει χώρα στην Πολω­νία, με επί­κε­ντρο αλλα­γές του Ποι­νι­κού Κώδι­κα της χώρας»,…

Διεθνή
Ρωσία: Καταγγέλλει την άρνηση της Πολωνίας να δεχθεί τον Σ. Λαβρόφ για τη σύνοδο υπουργών του ΟΑΣΕ

Η Ρωσία κατήγ­γει­λε σήμε­ρα μια “προ­κλη­τι­κή” όπως τη χαρα­κτή­ρι­σε από­φα­ση της Βαρ­σο­βί­ας, μετά την άρνη­ση της Πολω­νί­ας να επι­τρέ­ψει την…

Διεθνή
Ζελένσκι: Η έκρηξη στην Πολωνία δεν προκλήθηκε από ουκρανικό πύραυλο — Ουκρανικός λένε οι ΗΠΑ

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, σύμ­φω­να με το ουκρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax, δήλω­σε σήμε­ρα το από­γευ­μα ότι δεν έχει…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να σταματήσει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου και πιθανός στόχος αντιποίνων!

Για τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου προει­δο­ποιεί το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορ­μή τον πύραυ­λο που έπλη­ξε χωριό της Πολωνίας. …