Περιήγηση: Πολύτεκνοι

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Πρωτοστατούμε στην ανάδειξη των προβλημάτων των πολύτεκνων οικογενειών

«Πρω­το­στα­τού­με στην ανά­δει­ξη των προ­βλη­μά­των που πλήτ­τουν τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, διεκ­δι­κού­με μέτρα στή­ρι­ξης των νέων μητέ­ρων, των νέων ζευ­γα­ριών και…