Περιήγηση: Πομπηία

Πολιτισμός
Μια «εκπληκτική και μοναδική» νωπογραφία της εκπάγλου Λήδας, την ώρα που μένει έγκυος από το Δία

Ο αβυ­θο­μέ­τρη­τος ακό­μη αρχαιο­λο­γι­κός χώρος της Πομπη­ΐ­ας εξα­κο­λου­θεί να μας εκπλήσ­σει με τα νέα ευρή­μα­τα που διαρ­κώς έρχο­νται στο φως,…